گردونه شانس تکاف

امتیاز لازم برای هر بار چرخاندن ۱۰۰ امتیاز می‌باشد.

  1. تخفیف ۴۰ درصد PC VIP تا سقف ۳۰۰ هزار تومان
  2. ۲۰ امتیاز
  3. تخفیف ۲۰ درصدی رزرو گیم سنتر
  4. تخفیف ۴۰ هزار تومانی رزرو سرویس‌های PC
  5. ۵۰ امتیاز
  6. تخفیف ۱۵ درصد خرید محصولات SADES
  7. پوچ
برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید