دریافت جایزه

مشتریان عزیز تکاف میتوانند بر اساس امتیازهای موجود در پنل باشگاه مشتریان خود، از جوایز استفاده کنند.

برای مشاهده جوایز بایستی وارد حساب کاربری خود شده باشید.

امتیاز شما تا این لحظه برابر است با: امتیاز.

برای مشاهده جوایز باید ابتدا وارد شوید.