از قرعه کشی تکاف جا نمونی!!!

تکاف هر فصل از بین مشتریانی که بلیط قرعه کشی تهیه نمودند، قرعه کشی نموده و بنابراین افرادی که تعداد بلیط بیشتری دارند شانس بیشتری در قرعه کشی دارند. برای تهیه بلیط بایستی با خرید و شرکت در نظرسنجی محصولات امتیاز به دست بیاورید و در قرعه کشی شرکت نمایید. برای مشاهده فرم قرعه کشی بایستی به حساب کاربری خود وارد شده باشید . بعد از ورود به حساب کاربری در زیر این صفحه فرمی برای شما نمایش داده میشود که میتوانید تعداد بلیط را مشخص نمایید و بر روی دکمه تهیه بلیط کلیک نمایید تا در قرعه کشی شرکت داده شوید.

برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی باید وارد شوید.
برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی باید وارد شوید.
برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی باید وارد شوید.
برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی باید وارد شوید.
برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی باید وارد شوید.