از قرعه کشی تکاف جا نمونی!!!

تکاف هر فصل از بین مشتریانی که بلیط قرعه کشی تهیه نمودند، قرعه کشی نموده و بنابراین افرادی که تعداد بلیط بیشتری دارند شانس بیشتری در قرعه کشی دارند. برای تهیه بلیط بایستی با خرید و شرکت در نظرسنجی محصولات امتیاز به دست بیاورید و در قرعه کشی شرکت نمایید. برای مشاهده فرم قرعه کشی بایستی به حساب کاربری خود وارد شده باشید . بعد از ورود به حساب کاربری بر روی هر یک از موارد قرعه کشی کلیک فرمایید. پس از آن میتوانید تعداد بلیط را مشخص نمایید و بر روی دکمه تهیه بلیط کلیک نمایید تا در قرعه کشی شرکت داده شوید.