گیم سنتر

 • Group 513 رزرو گیم سنتر
 • اینستاگرام تکاف TEC_CAF@
 • 9906800038 (98+)
 • TECCAFnology@
 • خ دادمان، خ بهارستان، پ 15

فروشگاه

 • محصولات فروشگاه
 • اینستاگرام تکاف TECCAF@
 • 9357100091 (98+)
 • TECCAFplay@
 • مجتمع نور، واحد 7088

دفتر مرکزی

 • درباره ما
 • اینستاگرام تکاف TECCAFtv@
 • 2191001625 (98+)
 • TECCAFtv@
 • مجتمع تجاری ایرانیان، ط5، واحد 12